Taller Exploraciones urbanas desde el conocimiento situado/Hiri esplorazioak jakintza kokatutik Lantegia

Taller Exploraciones urbanas desde el conocimiento situado/Hiri esplorazioak jakintza kokatutik Lantegia

Exploraciones urbanas_baja

Exploraciones urbanas desde el conocimiento situado
Situaciones comportamientos y diseños urbanos desde la perspectiva de género

+info:

Fecha/Data: 22/11/2013 viernes/ostirala

Hora/Ordua: 16:00-20:00

Luga/Lekua:  Sala Etxepare gela. Bizkaia Aretoa. Avda. Abandoibarra, 3. Bilbao

Inscripción/Izen-ematea

*Plazas limitadas.
*Leku mugatua.

…..

“Las luchas sobre cuáles serán consideradas como explicaciones racionales del mundo, son luchas sobre cómo ver” -Donna Haraway- ( Conocimientos situados: La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la prespectiva parcial)

……

Este taller combina  la lectura de una selección de textos sobre cuestiones de género y urbanismo con recorridos exploratorios por la ciudad en los que experienciar estos conocimientos y detectarlos en  el espacio público. Analizaremos textos que hablan sobre: cómo el diseño urbano disciplina los comportamientos; los usos que habitualmente hacemos del espacio en función del género; la equidad en la presencia de hombres y mujeres de espacios representativos de la ciudad; los espacios reproductivos que nos ofrecen las urbes y sobre cómo nos apropiamos de las ciudades para los tiempos de los cuidados y los afectos. Los textos seleccionados se compartirán previamente desde la web y las redes sociales, dejando abierta la posibilidad de proponer otros textos que completen los temas que nos interesa trabajar en este taller. Utilizando como punto de partida extractos de las lecturas realizaremos un ejercicio de exploración de la vida urbana para localizar situaciones, espacios y personas  que localicen esas citas en nuestra cotidianeidad. El formato de recogida o vivencia de la experiencia será libre y abierto, desde el texto, la fotografía, la recogida de sonidos y la acción y performatividad. Por último compartiremos esas experiencias geolocalizadas en un mapa y a través de las redes sociales.

Bibliografía para el taller:  http://goo.gl/tzikoe

Mapa-Panoramio del taller: http://goo.gl/QcdY77

……

Quienes lo imparten

Saioa Olmo (Ideatomics) es una artista que experimenta con nuevas formas de relación con el público utilizando dinámicas participativas y recurriendo a espacios no específicos del arte. Ha trabajado sobre temáticas diversas como: la identidad colectiva y el branding de lugar, arte y género. Actualmente está especialmente centrada en trabajar sobre los mecanismos del deseo, la creación de situaciones emocionalmente intensas y la lectura de la dinámica grupal.

María Arana es arquitecta y co-directora de Zaramari, una productora de ideas que trabaja por la transformación colaborativa del entorno urbano a partir de la creatividady la implicación ciudadana. Su prácica diaria gira en torno a la pedagogía urbana, la producción cultural, la comunicación y la creatividad aplicada a proyectos participativos de transformación urbana. Actualmente dirige Arkitente, un programa de pedagogía urbana para niño y BAT, un proyecto cultural que pretende explorar las posibilidades de aprendizajes múltiples que ofrece la ciudad para la formación de una ciudadanía participe en la transformación de su entorno.

Hiri esplorazioak jakintza kokatutik
Egoerak, jokabideak eta hirigintzako diseinuak generoaren ikuspegitik….

“Munduaren azalpen arrazionaltzat zein hartuko diren erabakitzeko egindako borrokak ikusteko moduari buruzko borrokak dira”, Donna Haraway (Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives).

…..

Tailerrean generoari eta hirigintzari buruzko hainbat testu ere irakurriko dira eta esplorazio-ibilbideak egingo dira hirian jakintza horien esperientzia izateko eta espazio publikoan detektatzeko.

Ondorengo hauei buruzko testuak aztertuko ditugu: hiriaren diseinuak jarrerak nola hezten dituen; espazioa nola erabili ohi dugun generoaren arabera; parekidetasuna gizonek eta emakumeek hiriko espazio adierazgarrietan duten presentzian; hiriek eskaintzen dizkiguten erreproduziorako espazioak eta hiriak geure nola egiten ditugun zaintzarako eta maitasunerako. Hautatutako testuak aurrez banatuko dira web bidez eta sare sozialetan eta aukera izango da tailer honetan landu nahi ditugun gaien beste testu osagarri batzuk proposatzeko ere.

Abiapuntutzat irakurgaietako pasarteak erabiliz, hiriko bizimodua aztertzeko ariketa bat egingo dugu aipu horiek gure egunerokotasunean kokatuko dituzten egoerak, espazioak eta pertsonak aurkitzeko. Informazioa biltzeko eta esperientzia bizitzeko modua askeak eta izango dira; testuetatik, argazkietatik, soinuak eta ekintzak jasotzetik eta egitetik abiatutakoa.

Azkenik, esperientzia geolokalizatu horiek mapa batean jarrita eta sare sozialen bidez partekatuko ditugu.

Lantegian erabiltzeko Bibliografia:  http://goo.gl/tzikoe

Lantegiaren Panoramio-mapa: http://goo.gl/QcdY77……

Saioa Olmo (Ideatomics)   publikoarekin harremana izateko modu berriekin esperimentatzen duen artista da; horretarako, dinamika parte-hartzaileak erabiltzen ditu eta ar- tean espezifikoak ez diren espazioetara jotzen du. Hainbat gairen ingu- ruan egin du lan: identitate kolektiboa eta lekuaren, artearen eta generoaren branding-a. Orain, hauek lantzea du helburu: desioaren me- kanismoak, emozionalki biziak diren egoeren sorrera eta talde-dinami- karen irakurketa

María Arana arkitektoa eta Zaramariren zuzendarikidea da. Zaramari sormenetik eta herritarren inplikaziotik abiatuta hiriaren ingurunea elkarlanean eraldatzearen alde lan egiten duen ideien ekoizpen-etxea da.Eguneroko lana gai hauen inguruan oinarritzen du: hiriko pedagogia, kultur ekoizpena, komunikazioa eta sormena hiriko eraldaketako proiektu parte-hartzaileei aplikatuta.Gaur egun, Arkitente, haurrei zuzendutako hiriko pedagogia-programa eta BAT, ingurunea eraldatzen parte hartuko duten herritarrak trebatzeko asmoz hiriak eskaintzen dituen ikaskuntzarako aukera anitzak aztertzea xede duen kultur proiektua, zuzentzen ditu.

…..

+info:

Fecha/Data: 22/11/2013 viernes/ostirala

Hora/Ordua: 16:00-20:00

Luga/Lekua:  Sala Etxepare gela. Bizkaia Aretoa. Avda. Abandoibarra, 3. Bilbao

Inscripción/Izen-ematea

*Plazas limitadas.
*Leku mugatua.

No hay Comentarios

Sorry, the comment form is closed at this time.